Hiện nay Đại Nam tạm dừng cung cấp các sản phẩm Nhãn hiệu FIXDEX  để chấn chỉnh lại vấn đề chất lượng từ nhà Sản xuất.  Trân thành cáo lỗi cùng Quý khách hàng về các sản phẩm mang nhãn hiệu này

0906252303
02839616768